Домовете в хорарната астрология

Домовете в хорарната астрология съдържат огромен и неизчерпаем обем от информация. Те категоризират всяка част на човешкият живот, свързвайки ги помежду си. Планетите управляват знаците от зодиака, както и 12-те сектора наречени домове.Планетата, която управлява знака, където попада връх на дом, го управлява – тя е негов владетел. Например, ако върхът, на 3-дом е в Дева, Меркурий е сигнификаторът на този дом, като владетел на зодия Дева. Домовете имат и естествени управители, които се взимат предвид при анализа на хорарната карта. Например на 1-ви дом естественият управител е Марс и зодия Овен.

Първи дом в хорарната астрология

Първи дом в хорарната карта е кверента (задаващия въпроса) и общата ситуация около него. Обозначава мястото или стаята, личното пространство, където кверента прекарва много време и пази лични вещи. Индикира тялото на питащия, а при медицински въпрос, взимайки предвид цялата диаграма, първи дом, ще се съотнесе към главата на човек. Сатурн и Марс в този дом показват някакъв недостатък на лицето. Първи дом в хорарната карта показва посоката изток.

Втори дом в хорарната астрология

Втори дом при домовете в хорарната астрология отговаря за имуществото, парите и запасите. При затъмнение или голям съвпад, показва богатството или бедността. В човешкото тяло се свързва с врата и долната му част към раменете. В хорар за загубен предмет, означава, че той може да се намира в кутията Ви за бижута, мястото където съхранявате парите си, сейф – всички места и помещения управлявани от Телец. Ако става въпрос за хора – банкери, инвеститори, работното място на децата, дома на приятелите Ви, приятелите на баща Ви. Изток – Североизток е насоката за търсене. Свърза се със зеления цвят.

Трети дом в хорарната астрология

Трети дом са братята, сестрите, братовчедите, съседите, кратките пътувания, мястото където четете или учите, офисът. Посочва всички места, където има документи и кореспонденция. Книги, автомобили, пощи, учители, работното място на леля Ви (чичо), работното място на майката, приятелите на любовника. Слуховете и клюките също са по трети дом. Хората които срещате всеки ден в съседство с дома Ви. Север – Североизток. В тялото отговаря за ръцете, китките и пръстите.

Четвърти дом в хорарната астрология

Четвърти дом в хорарната карта указва посоката Север, Имум цели или ъгъла на Земята. Това е домът на Вашият бащата, родословието и недвижимите вещи. Нарича се още „Краят на въпроса“ – начинът, по който ще се развие ситуацията, предрешаването или края на нещо. Описва родният дом, къщи, земи, наследство и заровените съкровища. В хорар указва места, където живеят възрастни хора, стаята или принадлежностите на бащата, кухнята, градината, местоработата на съпруга, обществените сгради.

Пети дом – Домове в хорарната астрология

Пети дом се отнася за децата, бременните жени и местата за забавление. Когато в него се намират Сатурн или Марс, показва непослушни деца. Места описани по пети дом в хорарната карта могат да бъдат – театри, клубове, места за игри, спалнята, детската стая, хола. Посоката е Север – Северозапад. Пети дом е също парите на бащата и печалбата от имуществото на кверента.

Шести дом

Шести дом в хорара е на изгубените котка или куче, свързва се с дребните животни. Отговаря още за болестите – причината и продължителността. Домът се управлява от Дева и Меркурий, които са свързани с долната част на корема и червата в човешкия организъм. Шести дом са подчинените на кверента в работата. Места които са характерни са стаята на болен ( или самият болен), помещения, които се дават под наем, местата обитавани от домашните любимци, принадлежностите на Вашето дете, съседите на баща Ви. Хората могат да бъдат лекари, медицински сестри, арендатори, фермери, чичовците и лелите, служителите с посока Запад – Северозапад.

Седми дом

В хорарната астрология, седми дом е човека или нещото, за което се пита – квезит. Той показва партньорите на кверента в бизнеса или брака, явните врагове и ответника в съдебен процес. В хорарната карта показва самия астролог, а в медицината – лекаря. Това е западният ъгъл в диаграмата. Местата, които обозначава са: стаята Ви с лични вещи, офисът на лекар или адвокат, домът на баща Ви, съседите на Вашите деца. Това също са непознатите хора, крадци или престъпници. Описва съпруга и племенниците.

Осми дом – Домовете в хорарната астрология

Осми дом разглежда темата за наследствата, завещанията и смъртта. Отнася се до имуществото на съпруга. Това също са парите на друг човек, с който кверента прави сделка например. Местата, които показва домът са всички заключени чекмеджета и тайници, хранилища и места с лични вещи на съпруга. Домовете в хорарната астрология, показва хора с професии на хирург, данъчен инспектор, следовател, служители в погребални бюра. Посоката е Югозапад.

Девети дом в хорарната астрология

По девети дом са дългите пътувания, включително в чужбина и почивките. Свързан е с духовните лица, религията, висшите учебни заведения – университетите, съдилищата. Всички хора които пророкуват, тъй като разглежда темата за предсказанията и сънищата. Обозначава Юг-Югозапад. В хорар, хората могат да бъдат абсолютно непознати, чужденци или пътешественици. Също – туристически агенти, професори, учители, свещеници, внуците, сектанти или атеисти.

Десети дом в хорарната астрология

Медиум цели или средата на небето е десети дом. Свързан е с майката, всички висши длъжностни лица – президент, министър, съдия, правителството. Хората могат да бъдат също работодатели или братовчеди. Ако се търси предмет в хорарната диаграма, може да се потърси във Вашата или на децата Ви месторабота, както и стаята на майка Ви. Посоката е Юг. Това е домът на почестите и славата.

Единадесети дом – Домовете в хорарната астрология

Единадесети дом описва приятелите, надеждите и желанията. Тук са и „подаръците на съдбата“, като залози и печалба от лотария. Юпитер се чувства особено добре в този дом. При въпрос за високопоставен човек, този дом описва каква е финансовата му сила, хазната, съветниците и съюзниците. Единадесети дом в хорарната карта описва също вещите на майката, местата където се съхраняват финансови и делови документи, членски карти. Юг-Югоизток. Описва приемните деца, зетьовете и снахите.

Дванадесети дом

Дванадесети дом е на тайните врагове, на скритите от кверента неща. Тук са едрите животни, труднодостъпните места, спалните, болниците и затворите. Описва места където има лекарства, алкохол, наркотици, отрови, всякакъв вид горива. Магьосничеството и разпространението на слухове. Местата могат да са фотографско студио, работата на сестрата или брат, при вещите на приятеля Ви с посока Изток-Югоизток.

Допълнителна информация

Можете да прочете допълнителна информация за планетите в хорарната диаграма, като посетите нашата БЛОГ страница. Последвайте нашата FACEBOOK страница, за да сте в крак с всякакви нови информации за вашия хороскоп.