Политика за поветителност

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на
личните данни (General Data Protection Regulation), приет от
Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира
защитата на личните данни на физическите лица от всички
държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите
за последващата им обработка. В качеството си на
администратор на лични данни, свързани с предоставянето на
услуги, https://astrology-bg.com/ отговаря на всички изисквания на
новата регулация, като събира данни единствено дотолкова,
доколкото са необходими за предоставянето на съответните
услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.
Чрез преглеждането или използването на уеб
сайт https://astrology-bg.com/ и предоставената форма за контакт,
Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за
поверителност на личните данни както е посочено по-долу. В
случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не
използвайте този уеб сайт. https://astrology-bg.com/ , запазва
правото да променя политиката за поверителност по всяко време
и по свое усмотрение.
Събраната информация ще бъде използвана единствено за
целите по предоставяне на услугите на сайта и осъществяването
на връзка с клиента.
Събирането, задържането, администрирането, копирането,
разпространението, заличаването на тази лична информация ще
се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за
защита на физическите лица по отношение на обработването на
лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).
Какво представляват лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано
на физическо лице – имена, дата на раждане, час на раждане,
град на раждане, телефон, имейл адрес.
Какви лични данни се събират?
Когато използвате формата за контакт, чрез Заяви хороскоп,
предоставяте информация за Вашите имена, дата на раждане,
час на раждане, град на раждане, телефон, имейл адрес.

Също и всякакви други лични данни, които решите да
предоставите чрез формата за контакт Заяви хороскоп.
Обработването и събирането на личните данни, е с цел да Ви се
предостави желаната услуга, която сте заявили.
В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма
да можете да заявите услугите, които сайта https://astrology-
bg.com/ предлага. Ще можете да получите достъп и да използвате
някои части от сайта, които не изискват предоставянето на
Вашите лични данни.
https://astrology-bg.com/ може да събира автоматично информация
от Вашия уеб браузър и/или мобилно устройство веднага щом
отворите и започнете да използвате https://astrology-bg.com/. Тази
информация може да включва: името на уеб сайта, от който сте
въвели сайта https://astrology-bg.com/, ако има такъв, IP адреса на
компютъра/прокси сървъра, който използвате за достъп до
Интернет, доставчика на интернет услуги, вида на браузъра, вида
на мобилното устройство, операционната система на
компютъра/мобилното устройство и данни за активността в
браузъра докато използвате сайта. При използването на сайта, се
съгласявате да приемате и бисквитки, някои от които могат да
съдържат информация за част от личните Ви данни.
Личните Ви данни се съхраняват за периода, който е необходим,
за да бъдат изпълнени целите, на предлаганите в сайта услуги.
След това информацията се изтрива окончателно.